Tájékoztatásul közöljük, hogy a jelentkezési időszak lezárult. A Jelölőbizottság felhívására beérkezett jelentkezők neve a mellékletben olvasható:

A Jelölőbizottság hirdetménye

Tisztelt SINOSZ-tagok!

A SINOSZ Országos Elnöksége a 2016. november 18-án tartott ülésén határozatot hozott az országos időközi választás időpontjáról, valamint a választás szabályos lebonyolítása érdekében megválasztotta a Jelölőbizottság tagjait: Pásztor Józsefnét, Siménfalvy Tímeát és Podani Jánost. A bizottság elnöke: Podani János.

A rendkívüli Országos küldöttközgyűlés időpontja:

2016. december 10. 10:00

Helyszíne:

SINOSZ-székház, Színházterem – 1068 Budapest, Benczúr u. 21.

 

A sikeres választás érdekében a Jelölőbizottság felhívást intéz a SINOSZ tagságához, melyben jelentkezéseiket várják az alábbi tisztségre:

Országos Fegyelmi Bizottság tag

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ rendes tagsági viszony
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása, valamint ha az Alapszabály 20/6. pontjában megfogalmazott tevékenység: „Ha a természetes tag tevékenységével vagy magatartásával a Szövetség céljainak megvalósulását veszélyezteti, a megyei vagy helyi szervezet elnöksége javaslatára az Országos Fegyelmi Bizottság kizárja a tagot, és erről írásban értesíti.” nem áll fenn a jelentkező / jelölt esetében.
  • Alapszabály 24.1./ pontja szerinti mellékletek csatolása (érvényes Erkölcsi Bizonyítvány, Nyilatkozat más civil szervezetben betöltött tisztségről vagy munkaviszony fennállásáról)
  • A jelentkezéshez meg kell adni: Név, tagsági szám, e-mail cím, lakcím, telefonszám/SMS (Jelölőlap kitöltése)
  • Az Alapszabály 24.2./pontja alapján az országos tisztségviselő más tisztséget, funkciót nem tölthet be.

A fent jelzett Nyilatkozat és a Jelölőlap a SINOSZ honlapjáról letölthető. (lsd. a mellékletben)

 

Jelentkezni lehet a fent jelzett adatok és szabályosan kitöltött, csatolt mellékletek megküldésével:

  • jelolobizottsag@sinosz.hu e-mail címen
  • vagy a Jelölőbizottság részére a SINOSZ 1068 Budapest, Benczúr u. 21. címre küldött postai levélben
  • vagy személyesen, lezárt borítékban eljuttatva a SINOSZ 1068 Benczúr u. 21. alatt található portán való leadással. A borítékra kérjük ráírni: „Jelölőbizottság”.

E-mailes jelentkezés esetén a szükséges dokumentumokat szkennelve, csatolmányként szükséges továbbítani. Az eredeti dokumentációt a választás napján, a helyszínen szükséges a Jelölőbizottság részére átadni.

 

A jelentkezések beérkezési határideje: 2016. december 5. 14:00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, hiánytalan jelentkezéseket fogadja el!

 

Tisztelettel:

 

Podani János, a Jelölőbizottság elnöke


A Jelölőbizottság felhívása

A szükséges csatolmányok innen letölthetőek:

Jelölőlap

Elfogadó nyilatkozat

24.1. nyilatkozat