A Jelölőbizottság felhívása

Tisztelt SINOSZ-tagok!

A SINOSZ Országos Elnöksége 2017. november 6-án határozatot hozott az országos tisztújító választás időpontjáról, valamint a választás szabályos lebonyolítása érdekében megválasztotta a Jelölőbizottság tagjait: Pásztor Józsefnét, Siménfalvy Timeát és Szalkai Ivánt. A bizottság elnöke: Siménfalvy Timea.

A rendkívüli Országos küldöttközgyűlés időpontja: 2017. december 2. 10:00

Helyszíne: SINOSZ-székház, Színházterem, 1068 Budapest, Benczúr u. 21.

A sikeres választás érdekében a Jelölőbizottság felhívást intéz a SINOSZ tagságához, melyben jelentkezéseiket várják az alábbi tisztségekre:

 • Országos elnök
 • Országos alelnök
 • Országos elnökségi tag
 • Országos Felügyelő Bizottság elnöke
 • Országos Fegyelmi Bizottság elnöke
 • Országos Felügyelő Bizottság tagja
 • Országos Fegyelmi Bizottság tagja

A jelentkezés feltételei:

 • Érvényes SINOSZ rendes tagsági viszony
 • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.
 • Az Alapszabály 24.1./ pontja szerinti mellékletek csatolása (érvényes Erkölcsi Bizonyítvány; Nyilatkozat más civil szervezetben betöltött tisztségről vagy munkaviszony fennállásáról)
 • Elfogadó nyilatkozat, melyben  nyilatkozik az Alapszabály jogokra és kötelezettségekre vonatkozó részeinek betartásáról.
 •  Az Alapszabály 24.2./pontja alapján az országos tisztségviselő más tisztséget, funkciót nem tölthet be. (Amennyiben  más tisztséget, vagy funkciót tölt be jelenleg, úgy nyilatkozat szükséges arról, hogy megválasztása esetén lemond róla.)
 • A jelentkezéshez meg kell adni: név, tagsági szám, e-mail cím, lakcím, telefonszám/SMS (Jelölőlap kitöltése)!

A fent jelzett Nyilatkozatok és a Jelölőlap a SINOSZ honlapjáról letölthető.

Jelentkezni lehet a fent jelzett adatok és szabályosan kitöltött, csatolt mellékletek megküldésével:

 • jelolobizottsag@sinosz.hu e-mail címen. E-mailes jelentkezés esetén a szükséges dokumentumokat szkennelve, csatolmányként szükséges továbbítani. Az eredeti dokumentációt a választás napján, a helyszínen szükséges a Jelölőbizottság részére átadni.
 • vagy a Jelölőbizottság részére a SINOSZ 1068 Budapest, Benczúr u. 21. címre küldött postai levélben
 • vagy személyesen, lezárt borítékban eljuttatva a SINOSZ 1068 Benczúr u. 21. alatt található portán. A borítékra kérjük ráírni: „Jelölőbizottság”.

Jelentkezések beérkezési határideje: 2017. november 28. 12:00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, hiánytalan jelentkezéseket fogadja el!

Budapest, 2017. november 14.

 Siménfalvy Timea, a Jelölőbizottság elnöke

Mellékletek: