Jelölőbizottsági felhívás a SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezet tisztségeire

 

A SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé. A SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezetében az Országos Elnökség OE2017.01.16./15. számú határozata alapján tisztújító választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2017. 05. 06., (szombat), 10 óra.

FELHÍVÁS

A Jelölőbizottság felhívása tisztségre/funkcióra

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

helyi elnök

helyi elnökségi tagok

megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

 • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
 • Az Alapszabály 9.7./ pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
 • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
 • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

 • név
 • tagsági szám
 • lakcím (levelezési cím)
 • mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető)
 • e-mail cím
 • aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges, ill. a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:

 • SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezete, 6000 Kecskemét, Táncsics u. 19. vagy
 • e-mail címre: kecskemet@sinosz.hu

A jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. április 24., hétfő, 12.00 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Kecskemét, 2017. április 13.

Ország Jenőné, a Jelölőbizottság elnöke

 

2017-04-24T15:35:47+00:00