Jelölőbizottsági felhívás: tisztújító választás Dunaújvárosban

 

A SINOSZ Dunaújvárosi Helyi Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Dunaújvárosi Helyi Szervezetében az Országos Elnökség OE 2017.01.16/15 számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2017. május 8. 1600 

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

helyi elnök

helyi elnökségi tagok

megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

  • név
  • tagsági szám
  • lakcím (levelezési cím)
  • mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető)
  • e-mail cím
  • aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges, ill. a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címek egyikére:

A jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. április 28. 12:00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

 

Király Franciska, a Jelölőbizottság elnöke

2017-04-26T09:41:23+00:00