h4>A SINOSZ Esztergomi Helyi Szervezeténél a T.É.M.A. projekt keretében, „Jogosan- okosan” a munka világában címmel előadást szerveztünk 2017. szeptember 28-án, az esztergomi Málta Házban. Dr. Laczka Zsanett – a SINOSZ esélyegyenlőségi referense – ezúttal a munkajog témakörében tartott egy interaktív előadást Dr. Babos Csaba ügyvéd közreműködésével.

Vendégünk először bemutatta a SINOSZ azon dolgozóit, akikhez ilyen jellegű probléma, kérdés esetén fordulhatunk.

A munkavégzésre irányuló jogviszony többféle lehet, ezek jellemzőit vizsgáltuk meg első körben. Munkaviszony létesítésekor a 2012. évi I. törvény, azaz a Munka Törvénykönyve az irányadó.

Kik lehetnek munkavállalók, és mi a különbség a természetes és a jogi személy között? A munkaszerződés csak abban az esetben érvényes, ha azt a munkáltató és a munkavállaló is aláírja, mindig írásba kell adni. A szerződés kötelező elemeinek hiányában, vagy abban az esetben, ha a formai és tartalmi elemek nem felelnek meg a jogszabályoknak, a szerződés érvénytelen. Az első feladat az volt, hogy egy szerződésmintában találjuk meg a hibákat, illetve a hiányosságokat. Itt kitértünk arra is, hogy minél részletesebb egy szerződés, annál nagyobb jogbiztonságot ad, és a munkakör jellegétől függően egyéb pontokkal egészülhet ki. A munkaköri leírás szintén fontos dokumentum, annak létesítéséhez ragaszkodjunk, hiszen ezzel elkerülhetőek a vitás esetek.

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése között lényeges különbség van, a munkaviszony megszüntetését pedig a legtöbb esetben indokolni is szükséges. Felmondási idő és végkielégítés is jár egyes esetekben, ezek mértéke a munkáltatónál eltöltött időtől függ.

A munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei sokfélék – a következő feladatban csoportosítani kellett, hogy melyik kötelezettség kihez tartozik. Itt szó esett az akadálymentes munkahelyi környezetről is, amit a munkáltatónak kötelessége biztosítani.

A munkabér fogalmán belül találkozunk egyéb kifejezésekkel is, mint pl. a bruttó munkabér, nettó munkabér, minimálbér, garantált bérminimum, alapbér, bérpótlék, időbér, teljesítménybér, béren kívüli juttatás, adóköteles jutalom. Ezen kifejezésekkel főleg akkor érdemes tisztában lenni, ha a munkabérünk mellett olyan ellátást folyósítanak, ami jövedelemkorláthoz kötött. Fontos tudni, hogy mely juttatások személyijövedelemadó-kötelesek. Majd ismertetésre kerültek a bruttó bérből levonandó adók és járulékok, továbbá, hogy milyen adókedvezményeket lehet érvényesíteni.

„Igaz-hamis” játékkal, valamint egy kvíz kitöltésével zárult a program.

A SINOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezetében havi rendszerességgel ingyenes jogsegélyt ad dr. Babos Csaba ügyvéd, érdemes felkeresni jogi kérdéseinkkel és problémáinkkal minden hónap utolsó szerdai napján, délután 16-18 óra között.

Írta: Tvarosek Józsefné