FIGYELEM, változás!

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vette át az önkormányzati adóhatóságoktól.

További gépjárműadó-ügyintézés a NAV ügyfélszolgálatain, ill. az Adóhatóság elérhetőségein lehetséges.

A mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „Adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető a NAV központi ügyfélszolgálatain.

A gépjárművek utáni adófizetési kötelezettséget – gépjárműadó, teljesítményadó (hétköznapi, régebbi nevén súlyadó) – a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szabályozza.  Az adófizetési kötelezettség alól a fogyatékossággal élő személyek közül korábban csak a súlyos mozgáskorlátozott személyek élveztek mentességet. 2017. január 1-től a mentességre jogosultak köre kibővült az egyéb fogyatékossággal élő személyekkel*, így már kiterjed például az autista, a látás- vagy a hallássérült személyek egy részére is.

További változás, hogy a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító – vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó – adóalany a mentességre akkor is jogosult, ha a súlyos mozgáskorlátozott, vagy egyéb fogyatékossággal élő személy nem áll cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt és nem kiskorú.

Kik és milyen feltételekkel jogosultak a mentességre?

5. § f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig.

Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

* Ki minősül súlyos mozgáskorlátozottnak, ill. egyéb fogyatékossággal élő személynek (e törvény alkalmazásában)?

18. § (12) súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

A gépjárműadó-mentesség igénybevételéhez szükséges – szakértői szerv által kiállított – igazolást és a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adóhatóságokhoz a NAV-hoz lehet benyújtani.