Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságához fordult a SINOSZ a doktori képzésre jelentkező, vagy abban jelenleg részt vevő siket és nagyothalló hallgatók érdekében. Megkeresésünk oka a siket és nagyothalló személyek oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének a doktori képzés során jelenleg tapasztalható hiánya.

A doktori képzésben a hallássérült hallgatók számára jelenleg nem biztosított a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés. A SINOSZ nem a nyelvvizsga-követelmény eltörlését kéri, hanem a siket és nagyothalló személyekre hátrányos jogszabályi rendelkezés [nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendelet 63.§ (11) bekezdése] eltörlését szorgalmazza. Emellett szükségesnek tartja a jogszabályok [például az Ftv. 53.§ (5) bekezdés b) pont] oly módon való módosítását, hogy a hallássérült személyek oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének joga a gyakorlatban is megvalósulhasson, a siket és nagyothalló személyek számára az egyéni szükségletekhez való alkalmazkodás a doktori fokozat megszerzése során is biztosított legyen.

 


Egy siket doktorandusz hallgató beadványa kapcsán ombudsmani véleményt tett közzé honlapján az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. A közlemény a doktori képzésben részt vevő fogyatékossággal élő hallgatók nyelvi követelmények alóli mentesítésének aggályos szabályairól és gyakorlatáról szól.

“A jogbiztonság követelményét sértette, az esélyegyenlőség elve szempontjából is aggályos volt az, hogy az egyetemi doktori képzésben kizárták a fogyatékossággal élők mentesítését a nyelvvizsga-kötelezettség alól, nem vették figyelembe, hogy a megszigorított nyelvi követelményeket felmenő rendszerben kellett volna bevezetni és biztosítani kellett volna a megfelelő felkészülési időt – állapította meg az alapvető jogok biztosa egy konkrét ügy vizsgálata kapcsán. Székely László ombudsman szerint indokolt lenne a szabályozás mielőbbi áttekintése és módosítása.

A doktori tanulmányokat folytató, születése óta fogyatékossággal élő panaszos beadványában a Pannon Egyetem eljárását sérelmezte. Az Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa ugyanis nem engedélyezte számára, hogy mentesüljön a második nyelvvizsga kötelezettsége alól, emellett az első nyelvvizsga esetében sem tekintettek el a C típusú nyelvvizsga követelményétől. Az Egyetem szerint a felsőoktatási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 2015. április 17-én hatályba lépett rendelkezése mindezt nem teszi lehetővé.”

Tovább a teljes ombudsmani állásfoglaláshoz

(Forrás: az AJBH honlapja)