2022 novemberében nyugdíjprémium és egyszeri juttatás kifizetésére kerül sor hazánkban, ami a siket és nagyothalló személyek közül is sokakat érint.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján, ha a GDP (bruttó hazai termék) növekedése az adott tárgyévben a 3,5%-ot meghaladja, akkor nyugdíjprémiumra lesznek jogosultak a nyugdíjas személyek.

Magyarország 2022-ben 4% gazdaságnövekedéssel számol, ezért idén is sor kerül a nyugdíjprémiumok kifizetésére, melyet az arra jogosult személyek a novemberi nyugdíjjal kapnak meg. Az öregségi nyugdíjban részesülő személyek nyugdíjprémium címén, az egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesülők egyszeri juttatás néven kapják meg az összeget.

NYUGDÍJPRÉMIUM

Nyugdíjprémiumra tehát az a személy jogosult, aki 2021-ben legalább egy napon, és 2022 novemberében is részesül az alábbi ellátások valamelyikében:

  • öregségi nyugdíj (ha az öregségi nyugdíjkorhatárt már 2021-ben betöltötte)
  • mezőgazdasági járadék (ha az öregségi nyugdíjkorhatárt már 2021-ben betöltötte)
  • özvegyi nyugdíj (kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat)
  • árvaellátás
  • szülői nyugdíj

EGYSZERI JUTTATÁS

Egy 2022-es kormányrendelet a nyugdíjprémium kifizetése mellett más ellátásokban részesülő személyek részére is előírja az úgynevezett egyszeri juttatás kifizetését 2022 novemberében. Ennek megfelelően egyszeri juttatásra jogosult például az a személy, aki 2021-ben legalább egy napon és 2022 novemberében is részesül fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban.

(Az egyszeri juttatásra jogosult személyek teljes listája ezen a linken érhető el.)

Mennyi is a nyugdíjprémium és az egyszeri juttatás összege?

A kapott összeg nem azonos minden kedvezményezett személy esetében, mivel azt a nyugdíj és egyéb ellátások összege alapján állapítják meg.

Hogyan történik az összeg kiszámítása?

  1. Azt adott év várható GDP-jének számából (idén 4% a GDP) kivonták a 3,5-et. Így kaptak egy szorzószámot: 0,5-öt.
  2. Kiszámolják a nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás novemberi összegének 25%-át (de maximum 20.000 forintot vesznek figyelembe akkor is, ha valaki magas összegű nyugdíjat kap).
  3. A megkapott összeget megszorozzák a 0,5-ös szorzószámmal.

Mindez alapján legfeljebb 10.000 forint lehet a nyugdíjprémium, illetve az egyszeri juttatás összege.

Például aki csak fogyatékossági támogatás alapján jogosult az egyszeri juttatásra és 25 806  forint fogyatékossági támogatást kap, az összesen 3 226 forint egyszeri juttatást kap az alábbiak szerint:
A 25 806 forint 25%-a 6 451,5 forint. Ezt meg kell szorozni 0,5-tel, így kijön a 3 226 forint.

Megtörténhet, hogy valaki a felsorolt ellátások közül kettő (vagy több) ellátás alapján is jogosult ezekre a juttatásokra. Ilyenkor nem kétszer kapja meg a nyugdíjprémiumot és/vagy egyszeri juttatást, hanem a számítás során figyelembe veszik mindkettőt. Azonban ebben az esetben is legfeljebb 10.000 forint lehetett a nyugdíjprémium vagy az egyszeri juttatás összege.

A nyugdíjprémiumot és az egyszeri juttatást most már minden hónapban megkapják a jogosultak?

Nem, ezek nem rendszeres juttatások! Az egyszeri juttatásnak a nevében is benne van, hogy csak egyszer kerül kifizetésre.