A SINOSZ Nagykanizsai Helyi Szervezetének Jelölőbizottsága

felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Nagykanizsai Helyi Szervezetében az Országos Elnökség OE 2017.01.16/15 számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2017. április 28., 16:00 órától.

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

 • helyi elnök
 • helyi elnökségi tagok
 • megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

 • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
 • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
 • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
 • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

 • név
 • tagsági szám
 • lakcím (levelezési cím)
 • mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető)
 • e-mail cím
 • aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges, ill. a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:

SINOSZ Nagykanizsai Helyi Szervezete, 8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 5.. I.em 1.a; vagy nagykanizsa@sinosz.hu.

A jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. április 24., 16:00 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Németh Balázs, a Jelölőbizottság elnöke

Letölthető melléklet:

A Jelölőbizottság felhívása