2020. október 1-jétől változnak a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot alátámasztó igazolás kiadására, benyújtására vonatkozó rendelkezések.

Újdonság, hogy 18 évnél fiatalabb gyermekek esetében a tartós betegség, fogyatékosság tárgyában kiadott szakvéleményéről szóló igazolást elektronikusan, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási tér (EESZT) útján közvetlenül továbbítja a szakorvos a Magyar Államkincstár központi szervének, amely azt a családi pótlék elbírálására jogosult szerv részére küldi meg.

A módosításnak köszönhetően az igénylők számára egyszerűsödhet az ügymenet bizonyos esetekben, például

  • a korábban megállapított magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság felülvizsgálatakor
  • ha a gyermek állapotában bekövetkezett változás miatt magasabb összegű családi pótlékra válik jogosulttá a szülő.

Az automatikus továbbításnak köszönhetően ilyen esetekben az ügyfélnek nincs további feladata az ellátás megállapításával kapcsolatban.

Ha a szakorvos nem tudja elektronikusan továbbítani az igazolást, akkor azt továbbra is papír alapon, két példányban állítja ki, és az egyik példányt az igénylőnek adja át. Ilyen esetben az igénylőnek  kell benyújtania az igazolást az igényelbíráló szervhez, ha pedig már a jogosultság felülvizsgálata zajlik, akkor a fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz.

Ha a szakorvos az ellátás igénylése során azt állapítja meg, hogy

  • a gyermek a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság szempontjából nem tekinthető tartósan betegnek, illetve fogyatékosnak,
  • vagy a felülvizsgálatkor állapítja meg, hogy a jogosultságot megalapozó betegség, fogyatékosság már nem áll fenn,

akkor az erről szóló igazolást elektronikusan is továbbítja, és emellett papír alapon is kiállítja, amelyet át kell adnia az ellátást igénylőnek. Ilyen esetben ugyanis az érintett az igazolás kézhezvételét követő 15 napon belül a megyei, fővárosi kormányhivatalnál kezdeményezheti a szakvélemény felülvizsgálatát.

Hallássérült gyermek esetében csecsemő- és gyermek-fül-orr-gégész szakorvos, vagy audiológus szakorvos állíthat ki igazolást a hallási fogyatékosságról a magasabb összegű családi pótlék megállapításához, illetve folyósításához.

A vonatkozó jogszabály 2020. október 1-től hatályos változata, amelynek 1. mellékletében megtalálható a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok listája is:
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

Forrás: A teljes cikket elolvashatod a MVGYOSZ honlapján, ITT.