A HASÉ  magazin 2017. októberi számában hírt adtunk arról, hogy jelenleg is zajlik a Fogyatékos személyek jogairól szóló egyezmény (röviden: CRPD) végrehajtásának felülvizsgálata. Azonban nemcsak a CRPD végrehajtásának magyarországi felülvizsgálata történik, hanem megkezdődött a Gyermekek jogairól szóló egyezmény (röviden: CRC) végrehajtásának ellenőrzése is. A Gyermekek jogairól szóló egyezményt 1989. november 20-án New Yorkban fogadta el az ENSZ, Magyarország pedig 1991-ben csatlakozott a nemzetközi dokumentumhoz.

A CRC végrehajtása hasonlóan fog zajlani, mint a CRPD végrehajtása: először az érintett civil szervezetek összeállítanak egy listát a problémás kérdésekről – melyek a Magyarországon élő gyermekeket érintik – és elküldik a CRC végrehajtását ellenőrző bizottságnak (továbbiakban: Bizottság). E dokumentum összeállítása során figyelembe kell venni a Bizottság korábbi, 2014-es ajánlásait is.

Ezt követően a Bizottság a korábbi ajánlása, és a civil szervezetek által küldött észrevételek alapján összeállít egy kérdéssort a magyar Kormánynak, melynek egy éve lesz megválaszolni azt. Természetesen a civil szervezetek itt is készíthetnek és valószínűleg készíteni is fognak árnyékjelentést.

Az utolsó mozzanata a felülvizsgálatnak, hogy a Bizottság a beérkezett kormányjelentés és árnyékjelentés alapján egy ajánlást készít majd a magyar Kormánynak. Az ajánlásban felvázolja, hogy a kapott információk alapján hogyan teljesíti Magyarország az CRC-ben foglalt kötelezettségeit és mely területeken szükséges lépéseket tenni annak érdekében, hogy a hazánkban élő gyermekek jogai valóban érvényesüljenek.

Az UNICEF Magyar Bizottságának koordinálásával 2018 januárjában megkezdődött a gyerekek érdekeit védő civil szervezetek által a gyermekeket és a gyermekek jogait érintő problémák listájának összeállítása. Nincs sok idő, hisz ezt a listát március 1-jéig kell megküldeni a Bizottságnak. A SINOSZ is benne van ebben a közös munkában, annak érdekében, hogy a készülő dokumentumban a siket és nagyothalló gyermekek jogai és mindennapi akadályai is – például az oktatás terén – megjelenjenek.

dr. Laczka Zsanett esélyegyenlőségi referens