A tavasz első napsugaraival együtt felélénkült az élet a SINOSZ Szentesi Helyi Szervezetében is.

Mint minden évben, idén is esedékessé vált a tavaszi nagytakarítás, de ezúttal úgy vélte az elnökség és a mögötte álló lelkes tagság, hogy szeretnék megvalósítani a már régóta tervezgetett tisztasági festést is. A megvalósítást pedig nem csak úgy a hétköznapi értelemben kell érteni ebben az esetben, hisz a szentesi „alakulat” a saját kezébe vette az ügyet, azaz az ecsetet és a festőhengert.

A SINOSZ jóvoltából a Szentesi Helyi Szervezet megkapta a festéshez és a nagytakarításhoz szükséges anyagokat és eszközöket, dolgos kezekben pedig nem volt hiány. A több mint 80 főt számláló tagságból közel 20 fő akadt, akik így vagy úgy, de kivették részüket a munkából.  Feltétlenül fontos megemlíteni, hogy a munka oroszlánrészét a szervezet elnöke, Talmácsi Ferenc végezte, hisz neki köszönhetjük a gyönyörű, vakítóan fehér falakat. Nem volt rest és ha kellett, napi több órát töltött a szervezet Nagyörvény utca épületében, hol segítséggel, hol egymagában. Persze a megújulás nem csak ebből állt, a festési munkálatokat komoly pakolás és szelektálás előzte meg, majd pedig takarítás követte. Ebben a folyamatban pedig fontos szerepet töltött be a szentesi helyi elnök neje, Talmácsi Ferencné, aki bár nem tagja a szervezetnek, de szívesen segít és vesz részt a szervezet mindennapjaiban. Ugyanitt érdemes megemlíteni Cseh Imrénét, vagy ahogy a szentesi tagok ismerik: Zsófi nénit. Az ő precizitásának és szorgos kezeinek köszönhető, hogy így csillog a mi kis szervezetünk. Persze többen is vannak, akik a SINOSZ Szentesi Helyi  Szervezetének régóta tagjai és ismernek minden  polcot, szekrényt és az összes rejtett  fiók  tartalmát is,  így nélkülük nem ment volna a rendrakás, a régi dolgok szelektálása. Köztük említeném meg Gyergyainé Adamik Rózát, Takács Ferencnét, Simon Attilánét és Kajtár Máriát, és elnökségi tagunkat, Komjáti Ágnest. Természetesen a fentebb felsorolásra került neveken kívül még sokan vettek részt kisebb-nagyobb feladatokban a tavaszi megújulás során, így volt, aki törölgetett, függönyt vett le vagy épp tett fel, de olyan is volt, aki egy kis finomsággal kedveskedett a „munka hőseinek”, úgy mint Balogh Imre és neje, Pannika néni, akik süteménnyel kínálták, vagy Medgyesi István, aki fagylalttal hűtötte  csapatot, de szükséges megemlíteni Toókos Ferenc elnökségi tagunkat is, aki a megfelelő informatikai hátterünkért felel. Sőt még olyan is akadt a jelenlévők között, aki a megújult környezet felavatására egy finom pacalt ígért, hisz jó magyar ember módjára lakomával illik ünnepelni.

Összegezve elmondható, hogy bár a munkálatok még nem értek véget végérvényesen, de felfrissült a SINOSZ Szentesi Helyi Szervezete, az iroda és a lépcsőház sosem látott módon pompázik, de az emeleti közös terek, konyha és a mellékhelyiségek is új ruhát öltöttek. Így bátran hívjuk azon tagjainkat, akik a munkálatokról lemaradtak, hogy jöjjenek el, nézzék meg és érezzék jól magukat nálunk!

Bayer Sarolta helyi ügyintéző

ÖSSZES FÉNYKÉP