Megváltozott munkaképesség

  • Értesítési kötelezettség áll fenn (10 napon belül):
    • a jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben változás következett be, vagy
    • az egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be,
    • keresőtevékenységet folytat és a jövedelme 3 egymást követő hónapban meghaladja a minimálbér 150 százalékát. A bejelentéssel egyidejűleg a jövedelem összegét is igazolni kell.