27. Rokkantsági ellátás – megszűnése

27. Rokkantsági ellátás – megszűnése2017-03-13T12:17:16+00:00

Megváltozott munkaképesség

A rokkantsági ellátás megszűnik, ha

  • az ellátás megszüntetését az ellátott saját maga kérte,
  • más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat,
  • egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn
  • keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát
  • az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti,
  • a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt, vagy
  • foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában (vagyis bejelentés nélkül, feketén) került sor,
  • lemond róla.
A SINOSZ TAGSZERVEZETEINEK ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE
A megyei és helyi szervezetek ügyfélfogadási idejét, "nyitva tartását" a gombra kattintva tudjátok megnézni:
Ügyfélfogadási idő
close-image