Tisztelt Tagunk!

A SINOSZ Somogy Megyei Szervezetének Elnöksége tisztelettel meghívja

a Szervezet tagjait megyei taggyűlésre.

A megyei szervezet székhelye: 7400 Kaposvár, Irányi D. u. 12.

A taggyűlés helyszíne: Vasút Étterem, Kaposvár, Baross Gábor u. 2.

Időpont2016. december 10., 11:00


Napirendi pontok:

  1. Köszöntő

  2. Elnöki beszámoló a 2016. évről,

  3. Titkári beszámoló a 2016. évről,

  4. 2017. évi tervek, elképzelések a szervezetben

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, hogy amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: Vasút Étterem, cím: Kaposvár, Baross Gábor u. 2., időpontja: 2016. december 10., 11:15. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

Tisztelettel:
Máté-Mártonné Iványi Katalin megyei elnök

Letölthető mellékletek:

Taggyűlés meghívó

Évzáró ünnepség meghívó