A Magyar Parlament 178 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Jelnyelvi törvény módosítását.
Ez nagyon jó hír, kedvező a siket és nagyothalló, jelnyelvi vagy írótolmácsolást igénybe vevő embereknek!

Jelenleg minden hallássérült személy évente 120 óra ingyenes jelnyelvi vagy írótolmács szolgáltatást kérhet, ez alanyi jogon jár, segítve az önálló életvitelt.

Azt kértük a kormánytól, hogy emeljék meg a 120 órán felül járó speciális/kiegészítő órakereteket, mert ez kevés annak a siket, siketvak, ill. nagyothalló személynek, aki tanul vagy dolgozik.

A Parlament döntése alapján a jelnyelvi törvény módosítása, a kiegészítő óraszámok emelése két szakaszban lesz:

Az első szakasz: 2022. január 1-én indul.
A második szakasz: 2023. január 1-én indul.

Milyen változást jelent az óraszámemelés a felnőttek számára?

A jelenleg biztosított alap 120 óra kevés egy siket, vagy nagyothalló jelnyelvet, ill. írótolmácsolást használó személy számára, mert dolgozik, vagy tovább képezi magát, vagy vállalkozó, vagy ő maga olyan vállalkozást vezet, amelyben több embert foglalkoztat.
A SINOSZ annak érdekében lobbizott, hogy ezek a felnőttek a 120 órán felül több kiegészítő óraszámban tudjanak ingyen tolmácsot kérni.

Most könnyen érthető formában megmutatjuk az óraszám-emelkedést ebben a táblázatban:

kinek jár?
(siket, nagyothalló, siketvak személy)

jelenlegi óraszám/év 2022. január 1-től
óraszám/év
2023. január 1-től
óraszám/év
Felsőoktatás nappali tagozatos hallgatójának

alap 120/év
kiegészítő 60/félév

alap 120/év
kiegészítő 150/félév

alap 120/év
kiegészítő 200/félév

Felsőoktatás levelező tagozatos hallgatójának

alap 120/év
kiegészítő 60/félév

alap 120/év
kiegészítő 100/félév

alap 120/év
kiegészítő 100/félév

Felnőttképzésben tanulónak

alap 120/év
kiegészítő: képzés teljes óraszámának 20%-a

alap 120/év
kiegészítő: képzés teljes óraszámának 40%-a

alap 120/év
kiegészítő: képzés teljes óraszámának 60%-a

– egyéni vállalkozónak
– vállalkozónak, aki több embert foglalkoztat
– munkavállalónak
alap 120/év

alap 120/év

alap 120/év
kiegészítő 50/év

speciális kommunikációs rendszert használó siket, siketvak, nagyothalló személyeknek alap 120/év

alap 120/év
kiegészítő 30/év

alap 120/év
kiegészítő 30/év

Figyelem!
Ezek a speciális kommunikációs rendszerek: taktilis jelnyelv; jelesített magyar nyelv; ujjábécé; daktil tenyérbe jelelése; magyar nyelvű beszéd vizualizálása; magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása; Lorm-ábécé; tenyérbe írás; Braille-írás; Braille-írás taktilis formája; Tadoma vibrációs módszer.

Ennek a plusz 30 órának az oka: a speciális kommunikációs rendszerek esetén lassabb az információ-átadás és ezáltal a megértés, ezért kell a plusz óraszám.


Milyen változást jelent az óraszámemelés a gyerekek számára?

A jelnyelvi törvény módosítása a siket gyerekek életében is pozitív változást jelent. Jelenleg alap 120 óra saját jogon jár a gyerekeknek is. A módosítás miatt jövő évtől most már az óvodásoknak és az általános iskolásoknak is jár a speciális (többlet) órakeret. Ez eddig nem volt.

kinek jár?
(siket, siketvak, nagyothalló személy)
jelenlegi óraszám/év 2022. január 1-től óraszám/év 2023. január 1-től óraszám/év
Óvodásoknak alap 120/év

alap 120/év
kiegészítő 150/tanév

alap 120/év
kiegészítő 200/tanév

Általános iskolásoknak alap 120/év

alap 120/év
kiegészítő 300/tanév

alap 120/év
kiegészítő 400/tanév

Középiskolásoknak

alap 120/év
kiegészítő 120/tanév

alap 120/év
kiegészítő 300/tanév

alap 120/év
kiegészítő 400/tanév

Figyelem!
Ez a lehetőség azoknak is jár, akik halló gyerekek óvodájába, általános iskolájába, vagy középiskolájába járnak (integrációban tanulnak).