Munkaerő-piaci fogalomtár

A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató felmondás a munkáltató jogutód nélküli megszűnése vagy ha a munkaviszonya megszűnik. Nem jár azonban végkielégítés a munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.
A végkielégítés mértéke a munkáltatónál munkaviszonyban töltött időhöz igazodik, és
legalább három év esetén: egyhavi;
legalább öt év esetén: kéthavi;
legalább tíz év esetén: háromhavi;
legalább tizenöt év esetén: négyhavi;
legalább húsz év esetén: öthavi;
legalább huszonöt év esetén: hathavi átlagkereset összege.
A végkielégítésnek fent meghatározott mértéke háromhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya az öregségi nyugdíjra, továbbá a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.