24. végkielégítés

24. végkielégítés2017-01-11T18:28:24+00:00

Munkaerő-piaci fogalomtár

A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató felmondás a munkáltató jogutód nélküli megszűnése vagy ha a munkaviszonya megszűnik. Nem jár azonban végkielégítés a munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.
A végkielégítés mértéke a munkáltatónál munkaviszonyban töltött időhöz igazodik, és
legalább három év esetén: egyhavi;
legalább öt év esetén: kéthavi;
legalább tíz év esetén: háromhavi;
legalább tizenöt év esetén: négyhavi;
legalább húsz év esetén: öthavi;
legalább huszonöt év esetén: hathavi átlagkereset összege.
A végkielégítésnek fent meghatározott mértéke háromhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya az öregségi nyugdíjra, továbbá a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.

A SINOSZ TAGSZERVEZETEINEK ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE
A megyei és helyi szervezetek ügyfélfogadási idejét, "nyitva tartását" a gombra kattintva tudjátok megnézni:
Ügyfélfogadási idő
close-image

SINOSZ 2019. évi

tagdíjbefizetési tudnivalók
Lásd itt
10 éve nem változott a SINOSZ-tagdíj!
close-link
2019. évi tagdíjak