2015. április 17-én a zalaegerszegi Göcseji Múzeum nagyon érdekes kiállítását néztük meg lelkes, 20 fős csoportunkkal.

A Nézőpontok, térhatású nézőpontok – Térhatású fényképek a Nagy Háborúból című kiállítás olyan korabeli, első világháborúban készült sztereo fotókat mutat be, amelyek, ha a modern technika segítségével egy képpé alakítva, piros-kék szemüvegen keresztül nézzük őket, térhatásúvá válnak, a magasság és a szélesség két dimenziója mellett a mélység harmadik dimenziójával gazdagodnak. Mindegyik felvétel az első világháborúhoz kapcsolódik, s mindegyik eredetije egy sztereófénykép. Ez a különleges fotográfia valójában kettő, egymástól kissé eltérő képből áll, amelyet az emberi szem állásának megfelelően két különböző szögből vettek fel ugyanarról a tárgyról. A képpár egy speciális szerkezetben, a sztereoszkópban szemlélve egyetlen képpé olvad össze a képnézegető tudatában. Azt is megtudtuk, hogy ez a technika nem a XXI. század találmánya, mert a sztereofényképezés a fotográfia kezdeteitől jelen volt a képkészítési technikák között, s 1914-ig két népszerűségi csúcson is túljutott.
Komplexebbé teszi az élményt, ha tudjuk: az első világháború volt az első olyan háború, ahol a fotók már propaganda célokat is szolgáltak, így a szembenálló felek, vagyis mind az antant, mind a központi hatalmak tudatosan operáltak a közreadott látvánnyal és információval. A háború másfajta dimenzióját mutatják be a magánszemélyek által készített fotográfiák.
A tárlat anyaga részben a Nemzeti Múzeum saját gyűjteményéből, részben pedig magángyűjtőktől (például Felvinczi Sándor gyűjteményéből) származik. Zalaegerszegen a helyi vonatkozású eseményeknek külön figyelmet szentelhetünk: az első világháborús relikviák önálló tárlót kaptak.

Nagyon jól éreztük magunk, köszönjük a lehetőséget!

A múzeum tárlatvezetője sok érdekességet mondott el nekünk, amit Jónás Zsófia jelnyelvi tolmács fordított jelnyelvre. Köszönjük munkájukat.

Pummerné G. Kata
megyei titkár