A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége is egyetértését és támogatását fejezi ki az alábbi, a siket és nagyothalló embereket képviselő nemzetközi ernyőszervezetek által kiadott nyilatkozattal kapcsolatosan.
Az ebben megfogalmazott ajánlások figyelembevétele hazánkban is szükségszerű a koronavírus-járvány időszakában, ill. a járvány terjedésének megakadályozása érdekében hozott rendeletek és közbiztonsági intézkedések megfogalmazásánál és végrehajtásakor.

Nyilatkozat a siket és nagyothalló személyek számára hozzáférhető kommunikációról a COVID-19 járvány alatt

2020. augusztus 31.

A COVID-19 járvány miatt sok országban olyan egyedülálló döntéseket hoztak a fontos közegészségügyi hivatalok, melyek jelentős hatással voltak az emberek életére. A Nagyothallók Nemzetközi Szervezete (IFHOH), a Nagyothalló Fiatalok Nemzetközi Szervezete (IFHOHYP), a Siketek Világszövetsége (WFD) és ennek ifjúsági csoportja, a Siketek Világszövetsége Ifjúsági Tagozata (WFDYS) elfogadja a közbiztonságot elősegítő intézkedéseket. Az arc eltakarása és a távolságtartás két olyan gyakori védőstratégia, amely a siket és nagyothalló embereket akadályozza a kommunikációban.

A nyelvi jeleken kívül a siket és nagyothalló személyek jelentős mértékben támaszkodnak az arckifejezésre, szájról olvasásra és más vizuális ingerre, amely a beszélgetés során a partner megértését segíti. A legtöbb nagyothalló személy szóban kommunikál, míg a legtöbb siket ember a nemzeti jelnyelvet használja; azonban a vizuális jelek mindkét csoport számára fontosak. Az arc eltakarása és a nyelvi jeleket kísérő vizuális ingerek hiánya erősen gátolja a kommunikációt. A beszélgetésben a résztvevők között együttműködés szükséges annak érdekében, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen a kommunikáció.

A nagyothalló személyek számára a hozzáférhetőség olyan gyakorlati alkalmazást jelent, ami a kommunikáció minden formájához egyenlő hozzáférést biztosít. A hozzáférhetőség lehet technológiai jellegű (például hallást segítő eszközök, indukciós hurok, beszédet szöveggé alakító szolgáltatások és applikációk) vagy nem technológiai jellegű (például toll és papír, a beszélő arcának jól láthatósága szájról olvasáskor). Hiszünk abban, hogy a jelenlegi személyes védőeszközök átalakítása megfelelő körülményeket biztosít a nagyothalló személyek számára a sikeres kommunikációhoz.

A siket személyek számára a teljes hozzáférhetőség akkor valósul meg, ha minden szóban elhangzott információ elérhető nemzeti jelnyelven. A nemzeti jelnyelv használata megkönnyíti a távolságtartó intézkedések betartását, mivel a jelnyelv használata nem kíván fizikai közelséget. A tömegtájékoztatást elérhetővé kell tenni nemzeti jelnyelven, az információt vizuális úton kell kommunikálni, a jelen nyilatkozatban felvázoltak szerint.

Kérjük a kormányzati tisztségviselőket, magánvállalkozásokat, nem kormányzati szerveket, kulturális, oktatási, szociális és közszolgáltatásokat nyújtó intézményeket, hogy vegyék figyelembe a következő ajánlásokat, amikor reagálnak a COVID-19-re:

  • Rendeljék el az átlátszó arcmaszkok és arcpajzsok használatát azok számára, akik gyakran szerepelnek nyilvánosság előtt! (A „Globális nyilvántartás az átlátszó arcmaszkokról és arcpajzsokról” [Global Inventory of Clear & Transparent Face Masks/Shields] munkadokumentumai ezen a linken elérhetőek.)
    Minden kórháznak rendelkeznie kell átlátszó maszkokkal a siket vagy nagyothalló személyek ellátásához. A kórházaknak előzetes kérésre biztosítaniuk kell nemzeti jelnyelvi tolmácsokat a siket személyek számára, illetve alternatív megoldásként a nagyothalló személyek automata feliratozó eszközt igényelhetnek.
  • Tegyék elérhetővé az alapvető információkat írott formában a közterületeken, különösképpen a gyógyászati létesítményekben (például gyakori kérdések listája a recepción)! Az információkat vizuális szemléltetőeszközökkel kell kiegészíteni, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek. Ajánljuk, hogy a nyomtatott információkat QR-kóddal lássák el, hogy jelnyelven, vagy távoli jelnyelvi tolmácsszolgáltatás segítségével is hozzáférhető legyen.
  • Használjanak beszédfelismerő applikációkat, hogy megkönnyítsék a négyszemközti beszélgetéseket! Csökkentsék a háttérzajokat (például a zenét) éttermekben és boltokban annak érdekében, hogy a siket és nagyothalló személyek minél pontosabban tudják használni az automatizált beszédapplikációkat a személyes beszélgetések során!
  • Kérjük pozitív hozzáállásukat a siket és nagyothalló személyekkel történő kommunikáció során a vizuális nyelv használatához. Ebbe beletartozik a nemzeti jelnyelv használata, a gesztikuláció alapú kommunikáció használata, tollal papírra történő írás, beszédfelismerő applikációk használata, és az arc jó láthatóságának biztosítása.

Érdemes figyelembe venni, hogy társadalmunk más tagjai is élvezhetik ezeknek a javaslatoknak az előnyeit, mint például az idősek, az auditív feldolgozással küzdő személyek, idegen nyelvűek, és más érzékszervi fogyatékossággal élők. Az átlátszó arcmaszk használata mindenki számára előnyös, mert vizuális információt közvetít, és teljes mértékben csökkenti az esetleges félreértéseket.

A hozzáférhetőség szerves része a COVID-19 járvány legyőzéséhez szükséges törekvésnek. Szervezeteink ezzel a közös nyilatkozattal szeretnék elősegíteni a hozzáférhető kommunikációt. A helyes kommunikáció és helyes nyelvhasználat kreativitást és jó szándékot igényel mindenkitől. Vészeljük át közösen ezt a kihívásokkal teli időszakot!

A Nyilatkozat angol nyelven is elérhető itt.