A közszolgálati programsorozatunk első témájához – ami a családon belüli és a nők elleni erőszak volt – szorosan kapcsolódva az önvédelmi program került megvalósításra június 2-án.

A tavaly sikert aratott, hasonló programhoz képest azért is volt ez most más, mert míg 2015-ben összevont közszolgálati program részeként, addig idén önálló programként valósult meg. Az így nyert többletidő és -energia a különböző önvédelmi fogások jobb megismerésére és azok elsajátítására biztosított remek alkalmat.

Obendorfer Roland r. törzszászlós, miután az önvédelem különböző fázisait elemezte, több olyan fogást is bemutatott, amivel egy gyenge nő is képes megvédeni magát vagy legalább kikerülni szorongatott helyzetéből.

Mivel határozott fellépésre csak olyan személyek képesek, akik kellő önbizalommal is rendelkeznek, ezért ezt az interaktív tréninget nemcsak taktikai, de önértékelési szempontból is eredményesnek tekinthetjük.

Az érdeklődésre való tekintettel a helyszínen egyeztettünk és ha igény és jelentkező lesz, Roland elvállalta havi rendszerességgel további önvédelmi tréningek megtartását.

Köszönet az előadónak és a résztvevőknek egyaránt. Izgatottan várjuk a folytatást!