A Jelölőbizottság felhívása

Tisztelt SINOSZ-tagok!

A SINOSZ Országos Elnöksége 2022. október 21-én határozatot hozott az országos tisztújító választás időpontjáról, valamint a választás szabályos lebonyolítása érdekében megválasztotta a Jelölőbizottság tagjait: dr. Laczka Zsanett, Németh Evelin, Márton Márk. A bizottság elnöke: dr. Laczka Zsanett.

A rendkívüli országos küldöttközgyűlés időpontja: 2022. november 19. 10:00

Helyszíne: SINOSZ-székház, Színházterem, 1068 Budapest, Benczúr u. 21.

A sikeres választás érdekében a Jelölőbizottság felhívást intéz a SINOSZ tagságához, melyben jelentkezéseiket, jelöléseiket várjuk az alábbi tisztségekre:

· országos elnök
· országos alelnök
· országos elnökségi tag
· Országos Felügyelő Bizottság elnöke
· Országos Fegyelmi Bizottság elnöke
· Országos Felügyelő Bizottság tagja
· Országos Fegyelmi Bizottság tagja

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ rendes tagsági viszony
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.
  • Az Alapszabály 24.1./ pontja szerinti mellékletek csatolása (érvényes erkölcsi bizonyítvány; Nyilatkozat más civil szervezetben betöltött tisztségről vagy munkaviszony fennállásáról)
  • Elfogadó nyilatkozat, melyben nyilatkozik az Alapszabály jogokra és kötelezettségekre vonatkozó részeinek betartásáról.
  • Az Alapszabály 24.2./pontja alapján az országos tisztségviselő más tisztséget, funkciót nem tölthet be. (Amennyiben más tisztséget, vagy funkciót tölt be jelenleg, úgy nyilatkozat szükséges arról, hogy megválasztása esetén lemond róla.)
  • A jelentkezéshez meg kell adni: név, tagsági szám, e-mail-cím, lakcím, telefonszám/SMS (Jelölőlap kitöltése)

A fent jelzett Nyilatkozatok és a Jelölőlap a SINOSZ honlapjáról letölthető.

Jelentkezni lehet a fent jelzett adatok és szabályosan kitöltött, aláírt csatolt mellékletek megküldésével:

  • jelolobizottsag@sinosz.hu e-mail-címen. E-mailes jelentkezés esetén a szükséges dokumentumokat aláírás után szkennelve, csatolmányként szükséges továbbítani. Az eredeti dokumentációt a választás napján, a helyszínen szükséges a Jelölőbizottság részére átadni.
  • vagy a Jelölőbizottság részére a SINOSZ 1068 Budapest, Benczúr u. 21. címre küldött postai levélben,
  • vagy személyesen, lezárt borítékban eljuttatva a SINOSZ 1068 Benczúr u. 21. alatt található portára. A borítékra kérjük ráírni: „Jelölőbizottság”.

Jelentkezések beérkezési határideje: 2022. november 15. 12:00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett hiánytalan jelentkezéseket fogadja el!

Letölthető mellékletek:
Jelölőlap országos választásra
Elfogadó nyilatkozat
A Jelölőbizottság felhívása