November 9. a MAGYAR JELNYELV NAPJA

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvényt, azaz a Jelnyelvi törvényt kereken 10 évvel ezelőtt, november 9-én fogadták el. E törvény megszületésének jelentőségét elismerve, e nap emlékére november 9. a magyar jelnyelv napja 2017 óta, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének kezdeményezése nyomán.

Az Országgyűlés  a  magyar  jelnyelv  mint  elismert  önálló,  természetes  nyelv  előtti  tiszteletből  november  9-ét a magyar jelnyelv napjának” nyilvánította, így már harmadik éve szerepel e nap jeles napként a SINOSZ és a siket közösség, a jelnyelvhasználó magyar emberek képzeletbeli naptárában.

A magyar jelnyelv napjáról szóló határozat kimondja, hogy a magyar jelnyelv a magyar kultúra része, elismeri a hallássérült és a siketvak embereknek a magyar jelnyelv használatához való alapvető jogát, továbbá a jelnyelv kulturális és közösségformáló erejét, fejlesztésének és megőrzésének fontosságát.

Ünnepeljük hát büszkén minden év november 9-én a magyar jelnyelvet, és hívjuk fel ezzel újra és újra a magyar társadalom figyelmét erre a különleges kincsre és az ezt elsődleges, természetes nyelvükként használó siket, siketvak és nagyothalló embertársainkra!

Melléklet: Az Országgyűlés 23/2017. (X. 31.) OGY határozata


10 éves a JELNYELVI TÖRVÉNY!

A Jelnyelvi törvény célja az esélyegyenlőség biztosítása a siket, nagyothalló és siketvak személyek számára az élet minden területén. Számos előremutató rendelkezése mellett kimondja, hogy a magyar jelnyelv egy önálló, természetes nyelv.

A 2009. november 9-én elfogadott Jelnyelvi törvény 10 éves évfordulója alkalmából Szövetségünk „Rólunk van szó!” címmel kiállítást hozott létre.

A kiállítás, installáció feleleveníti a törvény elfogadásának előzményeit és a megszületését ösztönző lépéseinket, utal a 10 év alatt az oktatás és a jelnyelvi képzések terén elért változásokra, valamint bemutatja azokat a területeket, ahol további fejlődésre van szükség.

A SINOSZ kérésének eleget téve – Kövér László házelnök külön engedélyével – kiállításunk a Képviselői Irodaház aulájában kapott bemutatási lehetőséget 2019. november 4. és 14. között. A képviselőket, szakpolitikusokat kívánjuk ily módon elérni és megszólítani, megnyerve őket ügyünknek. Köszönet a lehetőségért.

A kiállítás megvalósításának célja nem csupán a Jelnyelvi törvény létének és szerepének hangsúlyozása; emellett arra is szeretné ráirányítani a figyelmet, hogy nem elégedhetünk meg az eddigi eredményekkel, hiszen bőven van még teendő a siket, nagyothalló és siketvak személyek esélyegyenlőségének elérése érdekében. Az eltelt 10 év során végbement változások következtében, valamint a törvényben foglaltak gyakorlatban való alkalmazásának tapasztalatai alapján szükségessé vált a törvény aktualizálása. Ezen okból Szövetségünk törvénymódosítási javaslatot készített, mely reményeink szerint hamarosan benyújtásra kerül az Országgyűlésnek.

Az egyik legfontosabb cél a térítésmentesen igénybe vehető jelnyelvi tolmácsolási óraszámok növelése mind a közép- és felsőfokú, mind az általános iskolai oktatásban, valamint a felnőttképzésben. A halló közösségben dolgozó hallássérült munkavállalóknak járó tolmácsolási órakeret emelése ugyancsak szükségessé vált. Sürgető az igény, hogy végre megvalósuljon a bilingvális (kétnyelvű) oktatás a siket és súlyos nagyothalló gyermekek számára; magyar jelnyelvből államilag elismert nyelvvizsgát lehessen tenni, az idegennyelv-vizsgát pedig írásban tehessék le a hallássérült személyek. Az egészségügyi és közszolgáltatási intézményekben történő jelnyelvi tolmácsolás finanszírozását állami keretből szükséges megoldani. A televíziós műsorok akadálymentesítése több vonatkozásban fejlesztésre szorul, a magyar mozifilmeket és digitális adathordozókon elérhető magyar filmeket pedig el kellene látni felirattal. Mindezek mellett egyéb módosításokért is lobbizunk a törvénymódosítási javaslatunkkal.

Melléklet: 2009. november 9. a Jelnyelvi törvény születésnapja

Lóci és Bibe jelel – Jelelj Te is velük! ????

A Jelnyelvi törvény 10 éves jubileuma és a magyar jelnyelv napja alkalmából örömmel „nyújtjuk át” a SINOSZ által megálmodott és elkészített Lóci és Bibe jelel ingyenes jelnyelvi mobilapplikációt.

A mobiltelefonra kifejlesztett, ingyenes jelnyelvi alkalmazással a jelnyelvet és a kommunikáció akadálymentesítését népszerűsítjük, a jelnyelvet használókat és jelnyelv iránt érdeklődőket egyaránt megszólítva.

A mobilalkalmazás elsősorban a halló szülők 5-10 éves siket gyermekei számára készült, akiknek – hallók között élve és többnyire integrált óvodai és iskolai nevelés-oktatás résztvevőjeként – nemigen van módjuk más formában elsajátítani a jelnyelv alapjait. Emellett a halló gyerekeknek is szívből ajánljuk a jelnyelvvel történő játékos ismerkedéshez, talán első „találkozásként” a jelnyelvvel és siket emberekkel. Ismerjék a jelnyelvet és legyenek képesek néhány jelet alkalmazni jelnyelvhasználó személyekkel való találkozáskor minél többen! Célunk így kettős: megismertetni a jelnyelvi alapokat a halló szülők siket gyermekeivel és a hallássérülésben nem érintett, de erre nyitott más gyerekekkel, emellett szemléletformálás a legfogékonyabb kicsik és rajtuk keresztül a felnőtt hozzátartozók körében is.

Jelnyelvi gyerekszótárunk jelenleg 86 jelet tartalmaz, de folyamatosan bővíteni fogjuk a jelkészletet.

Az alkalmazás a két legnépszerűbb mobiltelefon platformra – iOS és Android okoseszközökre  – telepíthető.

Kattints rá, és jelelj Te is a gyerekekkel!

https://jeleljgyerekekkel.sinosz.hu/