2022. október 8-án, szombaton délután 14 órától Siketek és Nagyothallók Napja című ünnepi rendezvényt tartottunk a SINOSZ Győri Helyi Szervezetében.

Jagodics Rezsőné helyi elnök megnyitotta az ünnepséget, és bemutatta a szervezet munkáját a meghívott vendégeken keresztül.

Kiss Orsolya, a SINOSZ országos elnökség tagja és a megyénk örökbefogadója ünnepi beszédet tartott a tagságnak és a vendégeknek.

Magyar Balázs volt megyei titkár visszaemlékezett a szervezetünkben végzett 12 éves munkájára.

Felkérésre került Boros István is, aki az ezredforduló táján a győri színjátszó csoport vezetője volt – ő beszámolt a sikerekről és az élményekről is.

Dr. Freier József ügyvéd úr is szót kapott. Bemutatta a SINOSZ Jogsegélyszolgálatának tevékenységét, melynek győri ügyfélfogadásain közel 10 éve látja el a feladatát. Megfelelő hivatástudattal és titoktartással végez minden munkát. Voltak és vannak nehézségek a sorstársaink életében és ügyintézései során is, ezért a jogi segítségükre siet. A megfelelő jogi tanácsadás egyénre szabottan történik. Igény esetén jelnyelvi tolmács segíti munkáját. Továbbra is várja az ingyenes jogsegélyszolgálati tanácsadásra a tagokat.

Koltai György siket sorstárs betegsége miatt elmaradt a bűvészmutatványa, ezúton mihamarabbi gyógyulást kívánunk neki!

Németh Evelin győri tag, megyei ügyintéző Dudás Sándor Petőfi idézete című versét szavalta el jelnyelven, melyet a SINOSZ-ban végzett munkája során, a Madárharc című verseskötetben talált. Ebben siket és nagyothalló költők verseinek gyűjteménye szerepel. A vers a jelnyelvünkért folytatott harcról szól.
Bemutatta a tagoknak az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának kiadványait is, melyeket a hivatal győri területi irodájának munkatársától kapott kiosztásra. A tagok fordulhatnak az ombudsmanhoz, ha eljárást szeretnének indítani bármely érdeksérelem vagy esélyegyenlőtlenség esetén. Ebben tud segíteni a területi képviselet is.

Az ünnepi műsor végén Horváth Ferenc volt megyei elnöktől 24 éves tisztségviselői munka után búcsúztak el a tagjaink. Jagodics Rezsőné helyi elnök a tagtársak nevében egy közösen megvásárolt ajándékkal köszönte meg a munkáját.

A program baráti találkozóval folytatódott. Minden résztvevő nagyon jól érezte magát.

Köszönjük a SINOSZ Győri Helyi Szervezetének a program megszervezését.

A program Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával valósult meg.
További támogatóink adományai is hozzájárultak az esemény méltó megünnepléséhez:
Takarékbank Zrt. – Takács Imre fiókvezető; NY.E.K. Nyomdai Előkészítő és Kivitelezői Kft. – Bezák Tibor; Győri Cukrászat.