A WFD 3. Nemzetközi Konferenciájára 2017. november 8.-10. között kerül sor a Budapesti Kongresszusi Központban. A rendezvény mottója: „Társadalmi befogadás a jelnyelven át!” – azt üzeni, hogy a jelnyelv elfogadása és a társadalmi befogadás között szoros összefüggés van.

A rendezvény különlegessége, hogy minden szervezési, tartalmi javaslatot a WFD-vel szoros együttműködésben kell megvalósítani. Közel 1 éve dolgozunk együtt, a személyes találkozások, írásos kommunikáció és skype-megbeszélések formájában találjuk meg a közös nevezőt.

A “Társadalmi befogadás a jelnyelven át!” konferencia hazai és nemzetközi szintű céljai

  • jelnyelvi törvény implementációjának elősegítése
  • a jelnyelvi törvény rendelkezéseinek minél szélesebb körű érvényre juttatása
  • bilingvális oktatás bevezetéséhez szüksége szakmai, döntéshozói támogatások elnyerése
  • érdekvédelmi lobbierő megerősítése, döntéshozók pozitív befolyásolása
  • tapasztalatok megosztása nemzetközi szereplőkkel
  • a siket-oktatás résztvevőinek a nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása
  • munkaadói oldal pozitív befolyásolása nemzetközi példákkal
  • közép-kelet európai országok nagyobb számú részvételének ösztönzése a közeli földrajzi elhelyezkedés okán

 

 

 

A fenti célok elérése érdekében a WFD az alábbi 5 témajavaslatunkat fogadta el:

OKTATÁS: Bilingvális oktatás – a siket gyermekek jövőjéhez vezető út” – plenáris előadóval

A siket gyermekek jogát a jelnyelv használatára több hazai és nemzetközi dokumentum szabályozza. A nemzeti szintű szabályozásokon túl kiemeljük a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt, továbbá a Siketek Európai Szövetsége (EUD) által 2010. november 19-én elfogadott Brüsszeli Nyilatkozatot is. Fontosnak tartjuk azon okok feltárását, amelyek a jelnyelvhasználók alacsony iskolázottsági, foglalkoztatottsági mutatóit, valamint számos országban tapasztalható alacsony életszínvonalát magyarázzák. Az egyetlen kiút a kétnyelvű, bilingvális oktatás bevezetése és alkalmazása.

JELNYELV, EMBERI JOGOK : Jelnyelv a családban − plenáris előadóval

A téma feldolgozása során bemutatjuk, mennyire fontos a siket gyermekek számára a korai fejlődési szakaszban jelnyelvi impulzusok átadása, akikben így a jelnyelv – a siket családokban született társaikhoz hasonlóan – korai életszakaszban ki tud épülni. Tiszteletben tartjuk a szülők jogát annak eldöntésére, milyen formában tanuljon a jelnyelvet használó siket vagy nagyothalló gyermekük, de bármilyen megoldást is válasszanak a szülők, a gyermeknek a jelnyelv elsajátításához fűződő jogát semmilyen formában nem tagadhatják meg. A cochleáris implantált siket gyerekek számára ugyanolyan jogokat kell biztosítani. A téma körbejárása, a nemzetközi jó példák szembeállítása a rossz gyakorlattal meggyőző erejű a kétkedők számára.

FOGLALKOZTATÁS: Siket munkavállalók a munkaerőpiacon − plenáris előadóval

A társadalmi felelősségvállalás egyik kiemelt prioritása a megváltozott munkaképességű, köztük siket és nagyothalló személyek foglalkoztatása. Ma már számos pályázat kínál különböző elismerést, forrást azon befogadó munkahelyek számára, akik szemléletében kiemelt jelentőséggel bír az esélyegyenlőség, az akadálymentes munkahelyi környezet és az egyenlő bánásmódot szem előtt tartó, diszkriminációmentes foglalkoztatás. A hallássérült munkatársakkal való közös munkavégzés során a többi munkatárs is sokat tanul az együttműködésről, az esélyegyenlőségről, elfogadásról, és nem utolsó sorban a toleranciáról. A téma feldolgozása során hazai és nemzetközi jó gyakorlatok bemutatásával bizonyítjuk a siketek foglalkoztatásának gazdasági és társadalmi előnyeit, és listába szedjük az akadálymentes munkahely ismérveit.

TECHNOLÓGIA: “Akadálymentes kommunikáció – korszerű technológiai megoldások – plenáris előadóval

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (2007. évi XCII. törvény) 9. cikkelye a hozzáférhetőség kérdéskörében erőteljes hangsúlyt fektet az információs technológiákra. Ezzel egybecseng az Európai Parlament jelentése a fogyatékossággal élő személyek mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 2010-2020 közötti időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiával (2010/2272 (INI)), amelynek L. pontja világosan leszögezi, hogy szoros kapcsolat van a mobilitás, a fogyatékosság és a társadalmi befogadás között. A szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáféréssel ösztönözni kell a társadalomban való teljes értékű részvételt az élet valamennyi területén. Segíteni kell az információs és kommunikációs technológiák fejlesztését, támogatni kell az otthoni lakókörnyezetben megvalósuló, önálló életvitelt biztosító technológiák elterjedését, az online kommunikációs megoldások minél szélesebb körű megismertetését. A szekció keretében bemutatnánk a jó gyakorlatokat és egyben ösztönöznénk a piac szereplőit a további fejlesztésekre.

PANELBESZÉLGETÉS: Részvétel a döntéshozatalban – jogaink, szavazataink” címmel

Ez a rendezvényelem és ez a forma kiváló lehetőséget biztosít a gyakorló siket politikusok bemutatására, a köztük lévő együttműködés felületeinek bővítésére és a közös gondolkodás elindítására. Referencia személyként is nagy hatást gyakorolhatnak sortársaikra, ezzel erősítve a helyi és nemzetközi érdekvédelmi potenciált.

Kedvezményes regisztrációs díj meghatározott országoknak 

A SINOSZ WFD2017 Szervezőbizottsága tagjai informálisan felvették a kapcsolatot a Magyarország földrajzi közelségében található országok szervezeti vezetőivel annak érdekében, hogy megtudjuk, mennyire nyitottak arra, hogy pályázati forrásokat, szervezési kapacitást és szükség esetén anyagi támogatást nyújtsanak a WFD 2017-es 3. Nemzetközi Konferenciáján részt venni szándékozó jelnyelvhasználóknak és szakembereknek.  A fogadtatás nagyon pozitív volt, viszont egyöntetűen jelezték, hogy a magas regisztrációs díjat nem képesek vállalni.

Az érintett országok: Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária, Ukrajna, Litvánia, Lettország és Észtország.

 

A konferencia aktuális információit az alábbi, angol nyelvű internetes oldalakon is követhetitek:

honlap: http://www.wfdbudapest2017.com/

Facebook: WFD Conference 2017

A nemzetközi eseményt követő napon, azaz 2017. november 11-én kerül sor a SINOSZ 110 éves jubileumi rendezvényére, ahol színes, látványos programokkal várjuk a hazai siket és nagyothalló közösség tagjait.