Kedves Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Miskolci Helyi Szervezetében taggyűlést tartunk.

Időpont: 2019. január 26., (szombat), 10.00 óra

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (Miskolc, Görgey A. u. 11.)

Napirendi pontok:

  1. Köszöntő
  2. Elnöki beszámoló a 2018. évről
  3. Titkári beszámoló a 2018. évről
  4. 2019. évi tervek és elképzelések a szervezetben

Az Alapszabály 69.2 és 69.3 pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelen lévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 3530 Miskolc, Görgey A. u. 11.; ideje: 2019. január 26. 10:10. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 69.3. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ