[youtube id=”lxEfMrmynl8″ width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

Tisztelt Tagok!

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Nógrád Megyei Szervezete taggyűlést tart.

A taggyűlés helye: SINOSZ Nógrád Megyei Szervezete – Salgótarján, Május 1. út 70.

Időpontja: 2015. szeptember 4. (péntek) 17:00

Napirendi pontok:

  1. Megnyitó, elnöki köszöntő
  2. A SINOSZ Nógrád Megyei Szervezetének ingatlanhelyzete
  3. A SINOSZ Nógrád Megyei Szervezete 40 éves évfordulójának programjai 2016-ban (javaslatokat várunk!)
  4. Nagyothalló Klub létrehozása megyén belül
  5. A 2015. év III. harmadévének programjai (szeptember 1. – december 31.)
  6. Egyebek (javaslatok, hozzászólások)

Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen, létszáma nem éri el az Alapszabály 74.3 pontjában meghatározott 50% + 1 főt, abban az esetben, hivatkozva az Alapszabály 74.4 pontjára, ismételt taggyűlést hívok össze jelen meghívóban feltüntetett helyen és napon, 30 perc szünet után változatlan napirenddel, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Megjelenésére feltétlenül számítunk, kérjük, érvényes tagsági igazolványát hozza magával!

Salgótarján, 2015. augusztus 24.

                                                                                              Szepessyné Judik Dorottya – megyei elnök