Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Solti Helyi Szervezeténél

6320 Solt, Posta utca 10.

taggyűlést tartunk.

Helyszín: Szent László Zarándokközpont, 6320 Solt, Szent László tér 5. ( Solti Római Katolikus Plébánia)

Időpont: 2019. december 1. 15:00 óra

Napirendi pontok:

Bevezető, megnyitó

  1. Elnöki beszámoló a 2019. évi működésről
  2. Titkári beszámoló a 2019. évi működésről
  3. 2020. évi programterv ismertetése
  4. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelen lévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: Szent László Zarándokközpont, 6320 Solt, Szent László tér 5., időpontja: 2019. december 1. 15:10. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ