Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Tolna Megyei Szervezetében

(7100 Szekszárd, Táncsics Mihály utca 19. 1/b. fsz. 2. )

taggyűlést tartunk.

Helyszín: SINOSZ, 7100 Szekszárd, Táncsics Mihály utca 19. 1/b. fsz. 2.

Időpont: 2019. november. 29., (péntek), 16:00 óra

Napirendi pontok:

  1. Bevezető, megnyitó
  2. Elnöki beszámoló a 2019. évi működésről
  3. Titkári beszámoló a 2019. évi működésről
  4. Beszámoló az országos küldöttközgyűlésről
  5. 2020. évi programterv ismertetése
  6. Zárszó

Az Alapszabály 69.2 és 69.3 pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelen lévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: 7100 Szekszárd, Táncsics Mihály utca 19. 1/b. fsz. 2., időpontja: 2019. november. 29. 16:10 óra. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 69.3. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ