Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Zalaegerszegi Helyi Szervezete taggyűlést tart.

Időpont: 2019. február 21., (csütörtök), 15:50

Helyszín: SINOSZ Zalaegerszegi Helyi Szervezete, cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 23.

Napirendi pontok:

  1. Bevezető, megnyitó
  2. Elnöki beszámoló
  3. 2019-es éves programterv ismertetése
  4. Titkári információk
  5. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és  74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Zalaegerszegi Helyi Szervezete, cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső 23., időpontja: 2019. február 21. 16:00. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

Melléklet: Meghívó