Kedves Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Zempléni Helyi Szervezetében taggyűlés lesz.

Időpont: 2018. december 13., (csütörtök), 15.00 óra

Helyszín: Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár (Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 8.)

Napirendi pontok:

  1. Köszöntő
  2. Elnöki beszámoló a 2018. évről
  3. Titkári beszámoló a 2018. évről
  4. 2019. évi tervek, elképzelések a szervezetben

Az Alapszabály 69.2 és 69.3 pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelen lévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár, 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 8.; ideje: 2018. december 13. 15:10. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 69.3. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ