[youtube id=”4xzqclYAOhk” width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

MEGHÍVÓ

Kedves esztergomi Tagunk! Ezúton értesítjük Önt, hogy

a SINOSZ Esztergomi Helyi Szervezetében időközi választó taggyűlés lesz

2015. szeptember 24-én, (csütörtökön) 17:00 órai kezdettel.

Regisztráció 16:30 órától. Kérjük, tagsági igazolványát hozza magával!

Napirendi pontok:

  • Bevezető, köszöntő
  • Elnöki beszámoló
  • Titkári beszámoló
  • Helyi elnökségi tag választása
  • Zárszó
  • Egyebek

A SINOSZ Alapszabálya értelmében:
„74.3/ A taggyűlés határozatképes, ha a taglétszám több mint 50%-a jelen van. A gyűlésről a tagokat a helyi szervezet elnöksége a gyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal a napirendi pontok megjelölésével postai úton, e-mailen, hirdetmény útján, illetve telefaxon keresztül, írásban értesíti.
74.4/ Ha a taggyűlés határozatképtelen, 8 (azaz nyolc) napon belül ismét össze kell hívni az eredeti napirendi pontok tekintetében.”

A fenti pontokra hivatkozva, amennyiben a meghirdetett időpontban nem éri el a jelenlevő tagok létszáma a teljes taglétszám több mint 50 %-át, 10 perc szünetet követően ismételt taggyűlést hívok össze, ugyanezen a napon, 17 óra 10 percre, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!