[youtube id=”daUYNBaX6JI” width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

MEGHÍVÓ

Kedves nagykanizsai Tagunk! Ezúton értesítjük Önt, hogy

a SINOSZ Nagykanizsai Helyi Szervezetében időközi választó taggyűlés lesz 2015. 09. 11-én, (pénteken) 18:00 órai kezdettel.

Regisztráció 17:00-tól. Kérjük, tagsági igazolványát hozza magával!

Napirendi pontok:

  • Bevezető, köszöntő
  • Leköszönő helyi elnök szakmai értékelő beszéde
  • Helyi elnökségi tag választása
  • Megválasztott új helyi elnök beszéde
  • Zárszó
  • Egyebek

A SINOSZ Alapszabálya értelmében:
„74.3/ A taggyűlés határozatképes, ha a taglétszám több mint 50%-a jelen van. A gyűlésről a tagokat a helyi szervezet elnöksége a gyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal a napirendi pontok megjelölésével postai úton, e-mailen, hirdetmény útján, illetve telefaxon keresztül, írásban értesíti.
74.4/ Ha a taggyűlés határozatképtelen, 8 (azaz nyolc) napon belül ismét össze kell hívni az eredeti napirendi pontok tekintetében.”

A fenti pontokra hivatkozva, amennyiben a meghirdetett időpontban nem éri el a jelenlevő tagok létszáma a teljes taglétszám több mint 50 %-át, 10 perc szünetet követően ismételt taggyűlést hívok össze, ugyanezen a napon, 18 óra 10 percre, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Nagykanizsa, 2015. 09.01.