[youtube id=”N3V4XF0QPfY” width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

MEGHÍVÓ

a SINOSZ Gyulai Helyi Szervezet

TAGGYŰLÉSÉRE

Helye: SINOSZ – Gyula, Esze Tamás u. 2.

Időpontja: 2015. december 5. (szombat), 1400 órától

Kérjük, a tagsági igazolványát hozza magával!

Napirendi pontok:

  1. Elnöki beszámoló a 2015-ös évről
  2. 2016. évi programterv egyeztetése (Várjuk a tagok javaslatait!)
  3. Az Alapszabály változásainak ismertetése
  4. Egyebek

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: 5700 Gyula, Esze Tamás u. 2., időpontja: 2015.december 5. 1415 óra.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül kiegészítést tehetnek.

MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK!