Kedves Tagjaink!

A SINOSZ Hódmezővásárhelyi Helyi Szervezete

 taggyűlést tart.

Helyszín: SINOSZ, Hódmezővásárhely, Tóalj. u. 5.

Időpont: 2018. november 21. 16.00.

Napirendi pontok:

  1. Bevezető, megnyitó
  2. Elnöki beszámoló
  3. Ügyintézői beszámoló
  4. 2019. évi programterv
  5. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést tartunk, melynek helye: Hódmezővásárhely, Tóalj u. 5.;  időpontja: 2018. november 21. 16 óra 10 perckor. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

A mellékleteket postán és e-mailen juttatjuk el tagjainknak.

MEGHÍVÓ