[youtube id=”048inOrzx_Q” width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

Kedves siket és nagyothalló Tagok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a SINOSZ Kazincbarcika Helyi Szervezete taggyűlést tart.

Helye: SINOSZ Kazincbarcika Helyi Szervezete, Civil Ház tárgyalóterme, Patak u. 13.

Időpontja: 2015. december 14-én (hétfőn), 16:00 órától

Napirendi pontok:

  1. köszöntő
  2. beszámoló a 2015. évről
  3. beszámoló a tagokat érintő változásokról
  4. 2016. évi tervek, elképzelések a szervezetben

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Kazincbarcika Helyi Szervezet, Civil Ház tárgyalóterme, Patak u. 13.; időpontja: 2015. december 14. 16 óra 15 perc.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül kiegészítést tehetnek.

Megjelenésére feltétlenül számítunk és kérjük, hogy tagsági igazolványát hozza magával!

 

Hegyaljai Béla Lászlóné helyi elnök