[youtube id=”gpIYsjJ2oQA” width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Kazincbarcika Helyi Szervezete taggyűlést tart.

Helyszín: SINOSZ Kazincbarcika Helyi Szervezete, Civil Ház – Tárgyalóterem (Kazincbarcika, Patak u. 13.)

Időpont:  2015. szeptember 12., szombat, 10 óra

Napirendi pontok:

  1. Megnyitó
  2. Beszámoló 2015. I. félévéről
  3. 2015. II. félévi programtervek, javaslatok
  4. Egyebek

A SINOSZ Alapszabályának értelmében:

  • 74.3./ A taggyűlés határozatképes, ha a taglétszám több, mint 50%-a jelen van.

A gyűlésről a tagokat a helyi szervezet elnöksége a gyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal, a napirendi pontok megjelölésével postai úton, e-mailen, hirdetmény útján, illetve telefaxon keresztül, írásban értesíti.

  • 74.4./ Ha a taggyűlés határozatképtelen, 8 (azaz nyolc) napon belül ismét össze kell  hívni az eredeti napirendi pontok tekintetében.”

A fenti pontokra hivatkozva, amennyiben a meghirdetett időpontban nem éri el a jelenlevő tagok létszáma a taglétszám több mint 50%-át, 10 perc szünetet követően ismételt taggyűlést hívok össze, ugyanezen a napon, 10 óra 30 percre, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.

Megjelenésére feltétlenül számítunk, és kérjük, a tagsági igazolványát hozza magával!!!

Hegyaljai Béla Lászlóné, Kazincbarcika helyi elnök