Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Győri Helyi Szervezete taggyűlést tart.

Időpont: 2019. február 15., (péntek), 17:30

Helyszín: SINOSZ Győri Helyi Szervezete, cím: 9022 Győr, Árpád út 65.

Napirendi pontok:

  1. Köszöntő
  2. Elnöki beszámoló a 2018. évről
  3. A 2019. évi tervek, elképzelések a szervezetben
  4. Egyebek

Az Alapszabály 74.3/ és  74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Győri Helyi Szervezete, cím: 9022 Győr, Árpád út 65., időpontja: 2019. február 15. 18:00. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

Melléklet: Meghívó