Kedves Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Solti Helyi Szervezetében TAGGYŰLÉS lesz.

Időpont: 2018. november 24. 15:00

Helyszín: SINOSZ Solti Helyi Szervezete, Solt, Posta utca 10.

Napirendi pontok:

  1. Bevezető, megnyitó
  2. Elnöki beszámoló a szervezet 2018. évi működéséről
  3. Titkári beszámoló a szervezet 2018. évi működéséről
  4. 2019. évi programterv ismertetése
  5. Zárszó

Az Alapszabály 69.2 és 69.3 pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Solti Helyi Szervezete, Solt, Posta utca 10. 15:10 óra.

A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 69.3. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ