Kedves Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy

a SINOSZ Tolna Megyei Szervezetében TAGGYŰLÉS lesz.

Időpont: 2018. november 17. 10:00

Helyszín: CIC (Civil Információs Centrum) iroda nagyterme, Szekszárd, Béla Király tér 6.

Napirendi pontok:

  1. Bevezető, megnyitó
  2. Elnöki beszámoló a szervezet 2018. évi működéséről
  3. Titkári beszámoló a szervezet 2018. évi működéséről
  4. Országos Küldöttközgyűlésről beszámoló
  5. 2019. évi programterv ismertetése
  6. Zárszó

Az Alapszabály 69.2 és 69.3 pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: CIC iroda nagyterme, Szekszárd, Béla Király tér 6.; időpontja: 2018. november. 17. 10:10 óra. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 69.3. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ