Kedves Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Veszprém Megyei Szervezetében TAGGYŰLÉS lesz.

Időpont: 2018. december 4., (kedd), 16:00
Helyszín: SINOSZ Veszprém Megyei Szervezet nagyterme, Veszprém, Budapest út 16.

Napirendi pontok:

1. Bevezető, megnyitó
2. Elnöki beszámoló a 2018-as évről
3. Titkári beszámoló a 2018-as évről
4. 2019. évi tervek, elképzelések programok a szervezetben
5. Tagdíjbefizetési információk
6. Zárszó

Az Alapszabály 69.2 és 69.3 pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Veszprém Megyei Szervezete, cím: Veszprém, Budapest út 16.; időpontja: 2018. december 4., (kedd), 16:10. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 69.3. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ