Kedves Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy

a SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezetében

TAGGYŰLÉS lesz.

Időpont: 2018. január 26. 16:00

Helyszín: SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezet klubhelyisége (Kecskemét, Táncsics u. 19.)

Napirendi pontok:

  1. Elnöki/elnökségi beszámoló
  2. Titkári beszámoló
  3. Országos Küldöttközgyűlésről beszámoló
  4. 2018. évi programterv
  5. Tagdíjbefizetési információk

A SINOSZ Alapszabálya értelmében:

„74.3/ A taggyűlés határozatképes, ha a taglétszám több mint 50%-a jelen van. A gyűlésről a tagokat a helyi szervezet elnöksége a gyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal, a napirendi pontok megjelölésével postai úton, e-mailen, hirdetmény útján, illetve telefaxon keresztül írásban értesíti.
74.4/ Ha a taggyűlés határozatképtelen, 8 (azaz nyolc) napon belül ismét össze kell hívni az eredeti napirendi pontok tekintetében.”

A fenti pontokra hivatkozva, amennyiben a meghirdetett időpontban nem éri el a jelenlevő tagok létszáma a teljes taglétszám több mint 50%-át, 10 perc szünetet követően ismételt taggyűlést hívok össze, ugyanezen a napon, 16 óra 10 percre, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.

Megjelenésére számítunk.

MEGHÍVÓ