Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Mosonmagyaróvári Helyi Szervezetében
taggyűlést tartunk.

Helyszín: SINOSZ Mosonmagyaróvári Helyi Szervezete, 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 12.

Időpont: 2019. november 30. 15:00 óra

Napirendi pontok:

1. Köszöntő
2. Elnöki beszámoló a 2019. évről
3. Titkári beszámoló a 2019. évről
4. 2020. évi tervek, elképzelések a szervezetben

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4/ pontjára hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Mosonmagyaróvári Helyi Szervezete, 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 12. Időpontja: 2019. november 30. 15:15. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ