Kedves Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Nyíregyháza Helyi Szervezetében taggyűlés lesz 2015. június 15-én, (hétfőn) 15:00 órai kezdettel.

Regisztráció: 14:30-tól.
cím: Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 43.

Napirendi pontok:

  • Beszámoló a 2014. évről – Molnár Józsefné, Nyíregyháza Helyi Szervezet elnöke
  • Változások bejelentése – Dóczy Anita, megyei titkár
  • 2015. évi programtervezet – Molnár Józsefné
  • Egyebek

A SINOSZ Alapszabálya értelmében:
74.3/ A taggyűlés határozatképes, ha a taglétszám több mint 50%-a jelen van. A gyűlésről a tagokat a helyi szervezet elnöksége a gyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal, a napirendi pontok megjelölésével postai úton, csoportos e-mailen, hirdetmény útján, facebookon, illetve teletexten keresztül, írásban értesíti.
74.4/ Ha a taggyűlés határozatképtelen, 8 (azaz nyolc) napon belül ismét össze kell hívni az eredeti napirendi pontok tekintetében.”
A fenti pontokra hivatkozva, amennyiben a meghirdetett időpontban nem éri el a jelenlevő tagok létszáma a teljes taglétszám több mint 50 %-át, 10 perc szünetet követően ismételt taggyűlést hívok össze, ugyanezen a napon, 11 óra 10 percre, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.

Kérjük, a tagsági igazolványát mindenképpen hozza magával!
MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK!

Molnár Józsefné
Nyíregyháza Helyi Szervezet elnöke