MEGHÍVÓ

Kedves Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy

a SINOSZ Miskolci Helyi Szervezetében

TAGGYŰLÉS lesz.

Időpont: 2017. december 16. 10:00

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (Miskolc, Görgey út 11.)

Napirendi pontok:

  1. Köszöntő
  2. Elnöki beszámoló a 2017. évről
  3. Titkári beszámoló a 2017. évről
  4. 2018. évi tervek, elképzelések a szervezetben
  5. Új tisztségviselők bemutatása

A SINOSZ Alapszabálya értelmében:

„74.3/ A taggyűlés határozatképes, ha a taglétszám több mint 50%-a jelen van. A gyűlésről a tagokat a helyi szervezet elnöksége a gyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal a napirendi pontok megjelölésével postai úton, e-mailen, hirdetmény útján, illetve telefaxon keresztül írásban értesíti.
74.4/ Ha a taggyűlés határozatképtelen, 8 (azaz nyolc) napon belül ismét össze kell hívni az eredeti napirendi pontok tekintetében.”

A fenti pontokra hivatkozva, amennyiben a meghirdetett időpontban nem éri el a jelenlevő tagok létszáma a teljes taglétszám több mint 50 %-át, 10 perc szünetet követően ismételt taggyűlést hívok össze, ugyanezen a napon, 10 óra 10 percre, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.

Megjelenésére számítunk.

MEGHÍVÓ