Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Nógrád Megyei Szervezete taggyűlést tart.

Helyszín: SINOSZ Nógrád Megyei Szervezete, cím: 3100 Salgótarján, Fő tér 1. (SZMT Székház, II. em.)
Időpont: 2020. január 31., péntek, 17:00

Napirendi pontok:

  1. Köszöntő
  2. Elnöki beszámoló a 2019. évről
  3. Titkári beszámoló a 2019. évről
  4. A 2020. évi programterv ismertetése
  5. Tagdíjbefizetési információk

Az Alapszabály 69.2 és 69.3 pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelen lévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Nógrád Megyei Szervezete, cím: 3100 Salgótarján, Fő tér 1. (SZMT Székház, II. em.); időpontja: 2020. január 31., (péntek), 17:10. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 69.3 pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ