Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Váci Helyi Szervezetében taggyűlést tartunk.

Helyszín: SINOSZ Váci Helyi Szervezete, cím: 2600 Vác, Március 15. tér 6.

Időpont: 2019. március 29., péntek, 17 óra

Napirendi pontok:

  1. Köszöntő
  2. Elnöki beszámoló a 2018.évről
  3. Titkári beszámoló a 2018. évről
  4. 2019. évi tervek, elképzelések a szervezetben
  5. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Váci Helyi Szervezete, cím: 2600 Vác, Március 15. tér 6.; időpontja: 2019. március 29, 18:00.

A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ

A taggyűlést követően nőnapi ünnepséget tartunk, melyre előzetes jelentkezés alapján várjuk hölgy tagjainkat.