[youtube id=”lhcm20PyBZQ” width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

Meghívó

A SINOSZ Csornai Helyi Szervezete

2015. december 19-én, szombaton 10 órakor tartja Taggyűlését,

amelyre ezúton meghívja Tagjait.

A taggyűlés helye: SINOSZ-helyiség – Csorna, Soproni út 65.

A Taggyűlés napirendje:

  1. Beszámoló a 2015. évi tevékenységről
  2. 2016. évi programterv

Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen – mivel létszáma nem éri el az Alapszabály 69.2 pontjában meghatározott “a taglétszám több mint 50%-át”, – akkor, hivatkozva az Alapszabály 69.3 pontjára, ismételt taggyűlést hívunk össze a jelen meghívóban feltüntetett helyen és napon, 15 perc szünet után változatlan napirenddel, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Kérjük, hogy Tagjaink az érvényes tagsági igazolványukat hozzák magukkal!

A taggyűlés után tartjuk a karácsonyi ünnepségünket, amelyre szeretettel várjuk a SINOSZ-tagokat!

SINOSZ Csornai Helyi Szervezet Elnöksége