[youtube id=”oypRsHLxL18″ width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

Meghívó

A SINOSZ Győri Helyi Szervezete

2015. november 27-én, pénteken 18 órakor tartja taggyűlését,

amelyre ezúton meghívja Tagjait.

A taggyűlés helye: SINOSZ-helyiség – Győr, Árpád út 65.

A taggyűlés napirendje:

  1. Beszámoló a 2015. évi tevékenységről

  2. 2016. évi programterv

  3. Egyebek.

Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen, – mivel létszáma nem éri el az Alapszabály 69.2 pontjában meghatározott taglétszám több mint 50%-át, – akkor, hivatkozva az Alapszabály 69.3 pontjára, ismételt taggyűlést hívunk össze a jelen meghívóban feltüntetett helyen és napon, 15 perc szünet után változatlan napirenddel, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Kérjük, hogy Tagjaink az érvényes tagsági igazolványukat hozzák magukkal!

SINOSZ Győri Helyi Szervezet Elnöksége