Kedves Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Székesfehérvári Helyi Szervezetében taggyűlést tartunk.

Időpont: 2020. január 31., péntek, 17 óra
Helyszín: Székesfehérvári Helyi Szervezet – 8000 Székesfehérvár, Marosi A. u. 1. 1/1.

Napirendi pontok:

  1. Elnöki köszöntő
  2. Tagdíjemeléssel kapcsolatos fórum
  3. Rövid tájékoztató a jelnyelvi tolmácsszolgáltatásról
  4. Elnökségi beszámoló a 2019-es évről
  5. Titkári beszámoló a 2019-es évről
  6. 2020. évi tervek, elképzelések a SINOSZ Székesfehérvári Helyi Szervezetében
  7. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelen lévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Székesfehérvári Helyi Szervezete, cím: 8000 Székesfehérvár, Marosi A. u. 1. 1/1. . időpontja: 2020. január 31. 17:15. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ