Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Zalaegerszegi Helyi Szervezetében (cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 23.) taggyűlést tartunk.

Helyszín: SINOSZ Zala Megyei Szervezete, cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 23.

Időpont: 2020. február 20-án, csütörtökön, 14.30 órakor

Napirendi pontok:

  1. Bevezető, megnyitó
  2. Elnöki beszámoló
  3. 2020-as éves programterv ismertetése
  4. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelen lévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Zala Megyei Szervezete, cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 23. időpontja: 2020. február 20., csütörtök, 14.40 óra. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

A taggyűlés a résztvevők számára jelnyelvi tolmácsolással akadálymentesített.